Tel: 0 602 510 817
free css template

OFERTA

Biuro Rachunkowe specjalizuje się w obsłudze małych
i średnich firm. Prowadzimy przy użyciu techniki
komputerowej rozliczenia w formie:

 • ksiąg handlowych
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • karty podatkowej

Zakres obsługi księgowej obejmuje:
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów;
 • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku od towarów i usług;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym, w tym sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz podatkiem od towarów i usług;
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • sporządzanie innych informacji i sprawozdań do urzędów skarbowych, statystycznych, instytucji finansowych;
 • sporządzanie rozliczeń rocznych dla firm oraz osób prywatnych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.


Zakres obsługi kadrowo-płacowej obejmuje:
 • prowadzenie akt osobowych;
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, harmonogramów czasu pracy;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, kartotek urlopowych, kartotek wynagrodzeń;
 • sporządzanie list płac;
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych;
 • pełna dokumentacja ZUS - sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych i wyrejestrowujących, imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP;
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań oraz statystyk dotyczących zatrudnienia. 

Rejestracja działalności gospodarczej:
 • osoby fizyczne
 • spółki cywilne
 • spółki osobowe

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą liczyć w ramach zawartej umowy na pomoc w wyborze formy działalności ,opodatkowania oraz   w przygotowaniu dokumentacji związanej z rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej.